Mirësevini në KUSA

News
Events we organized lately

Në ditë të tilla, është shumë e rëndësishme për secilin nga ne të kontribuojmë në përmirësimin e shëndetit tonë dhe të tjerëve. KUSA në bashkëpunim me organizata të tjera partnere ka realizuar videon “1 për krejt – krejt për 1”.

Alumni of the Year Award

Projects
Project being developed
View all projects

Në ditë të tilla, është shumë e rëndësishme për secilin nga ne të kontribuojmë në përmirësimin e shëndetit tonë dhe të tjerëve. KUSA në bashkëpunim me organizata të tjera partnere ka realizuar videon “1 për krejt – krejt për 1”.

View all projects